Zee(ver)wering
Zee(ver)wering
en boek

Nederlands
Nederlands

Henk Schalken | Fotografie


English
English

email picture
Email

Cuba
Cuba

Bevlogen Beweging

Art Zuid
Art Zuid

Horseplay
Horseplay

Skating
Winter in Amsterdam

Another side
Another sight

indiference
Indifference

Gallery
Gallery

Zee(ver)wering
Bevlogen Beweging


Bevlogen beweging: weidevogels in het voorjaar.

Het voorjaar zwijgt in de weilanden.

Waar het voorjaar voorheen zich aankondigde met gezang, gejuich, gejubel, weemoedige klanken en exotisch gefladder en luchtgevechten, daar is het nu stil.
Geen enthousiaste selfies van de grutto. Geen versluierde, atonale selfie van de kievit.
Geen escalerende samenzang van de scholeksters. Geen weemoedige klanken van de tureluur of de wulp.
Evenmin de eindeloos voortdurende zang van de leeuwerik.
Stilte, slechts verbroken door nijver voortwerkende landbouwmachines.
Er zijn nog reservaten, zoals De Heanmar (Staatsbosbeheer)bij Koudum en de Workumerwaard (It Fryske Gea) waar de vogels nog ruimte en rust hebben.
Dit zijn gebieden waar in het voorjaar de oude sferen nog overheersen. De geluiden zijn er evenals de luchtacrobatiek.

In deze twee gebieden heb ik drie seizoenen gefotografeerd en de bewegingen proberen vast te leggen.
Vooral grutto's, kemphanen, scholeksters, kieviten en tureluurs hebben zich laten zien.
Het is prachtig om ze bezig te kunnen zien en treurig te merken hoe snel de aantallen weidevogels achteruit gaan.
Dit dreigt te verdwijnen uit ons land!
Een overzicht van mijn ervaringen komt in een fotoexpositie in Bezoekerscentrum Mar en Klif, Oudemirdum.
Opening (zie Facebook) door prof. dr. T. Piersma op zaterdag 13 Mei 2017, 15.00 uur.
De expositie is de hele zomer geopend tot in September.