Zee(ver)wering

Langs de kust van Gaasterland heeft een paalbeschoeiing gestaan ter verdediging tegen de Zuiderzee. Na de afsluiting van de Zuiderzee is de beschermende functie vervallen en verweren de palen op soms zeer fraaie wijze.

In dit landschap heb ik gezocht naar interessante vormen en contrasten tijdens verschillende seizoenen. Ik heb veel close-up beelden genomen en enkele overzichten van de terreinen. De foto’s zijn gemaakt bij het Oudemirdumerklif en bij het Mirnserklif.

Eind 2011 is er een boek verschenen met de meest sprekende foto’s uit dit project.
Klik hier voor informatie betreffende het boek.