Bevlogen Beweging

Het voorjaar zwijgt in de weilanden.

Waar het voorjaar voorheen zich aankondigde met gezang, gejuich, gejubel, weemoedige klanken en exotisch gefladder en luchtgevechten, daar is het nu stil. Geen enthousiaste selfies van de grutto. Geen versluierde, atonale selfie van de kievit. Geen escalerende samenzang van de scholeksters. Geen weemoedige klanken van de tureluur of de wulp. Evenmin de eindeloos voortdurende zang van de leeuwerik. Stilte, slechts verbroken door nijver voortwerkende landbouwmachines. Er zijn nog reservaten, zoals De Heanmar (Staatsbosbeheer)bij Koudum en de Workumerwaard (It Fryske Gea) waar de vogels nog ruimte en rust hebben. Dit zijn gebieden waar in het voorjaar de oude sferen nog overheersen. De geluiden zijn er evenals de luchtacrobatiek.

In deze twee gebieden heb ik vijf lentes gefotografeerd en de geprobeerd de bewegingen vast te leggen. Vooral grutto’s, kemphanen, scholeksters, kieviten en tureluurs hebben zich laten zien. Het is prachtig om ze bezig te kunnen zien en treurig te merken hoe snel de aantallen weidevogels achteruit gaan. Dit dreigt te verdwijnen uit ons land!

Een overzicht van mijn ervaringen is getoond in een fotoexpositie in Bezoekerscentrum Mar en Klif, Oudemirdum in de zomer van 2017. De opening (zie Facebook) is verricht door prof. dr. T. Piersma.

NB door te klikken op een foto krijgt u een grotere versie te zien.